Disse retningslinjene for personvern beskriver vilkårene for vårt ansvar for ditt personvern.

Personer eller parter som dekkes

Disse retningslinjene for personvern har som mål å dekke alle besøkende til dette nettstedet, alle abonnenter på lister eller nyhetsbrev, alle medlemmer eller tilknyttede parter, og alle kunder. Personer som besøker eller ser dette nettstedet, enten med forsett eller tilfeldig, om de er oppfordret eller ikke, beskrives her som “Besøkende” og er parter til disse retningslinjene for personvern. Abonnenter på lister eller nyhetsbrev kalles “Abonnenter” i dette dokumentet og er parter til disse retningslinjene for personvern. Personer som blir med i en organisasjon eller markedsføringstiltak (det vil si “tilknyttede parter”) som støttes av dette nettstedet kalles “Medlemmer” i dette dokumentet og dekkes av disse retningslinjene for personvern. Endelig kalles alle som bestiller, forsøker å bestille eller som mottar et produkt som er solgt (mottakere) eller som er annonsert på eller levert fra dette nettstedet, selv gratis, “Kunder” i dette dokumentet og dekkes av disse retningslinjene for personvern ikke bare ved passiv aksept, men i kraft av kjøpsavtalen. Dette nettstedet, dets agenter, eiere, drivere og ansatte kalles kollektivt i dette dokumentet “Nettstedet”, “Nettsiden” og/eller “Selger”.

Personer som er ekskludert fra dette nettstedet er likevel dekket

I tilfelle av at en person er ekskludert fra dette nettstedet på grunn av vilkårene for bruk eller på grunn av at vi nekter å yte tjenester fra nettstedet, som likevel ulovlig besøker nettstedet, er likevel underlagt vilkårene i disse retningslinjene for personvern og bryter vilkårene for bruk.

Se på og/eller bruk og/eller kommunikasjon tolkes som aksept av vilkårene for disse retningslinjene

Aksept av vilkårene i disse retningslinjene for personvern er en del av den vurderingen som kreves for din rett til å besøke nettstedet. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene, har du ingen rett til å besøke dette nettstedet og dermed bruker du det urettmessig.

Om den personlige informasjonen dette nettstedet samler inn og hvordan den brukes

Dette nettstedet samler rutinemessig inn informasjon om sine besøkende, abonnenter, medlemmer og kunder. Denne informasjonen innhentes på mange måter, som for eksempel:

Informasjon om besøkende, abonnenter, medlemmer, kunder som er innhentet under “registrering”

Registrering betyr at den besøkende, abonnenten, medlemmet eller kunden tar aktive, positive steg for å kommunisere informasjon til dette nettstedet. Dette kan omfatte sider eller “pop-ups” der du registrerer deg for nyhetsbrev eller abonnerer på en postliste; det kan omfatte deltakelse i brukerundersøkelser; det kan omfatte forespørsler om informasjon fra et nettsted via e-post, post eller kurér; det kan være fra deltakelse i et tilknyttet program eller andre medlemsorganisasjoner, betalt eller ubetalt; det kan være fra en bestilling av et produkt.

Det kan hende at du av og til må fylle ut komplett kredittkortinformasjon på en nettside via faks eller skjema i stedet for en vanlig sikker kjøpsprosess. Denne informasjonen blir oppbevart under de høyest sikkerhetsnivåer og bli aldri avslørt til noen bortsett fra leverandøren av kjøpsløsningen eller for å kommunisere med kunden.

Bestilling online

Bestilling online via SSL-kryptert kommunikasjon levert av e-kjøpsløsninger støttet av selskaper som Visa og Master Card gir informasjon til nettstedet, men oppgir ikke fullstendige kredittkortnummer. I prosessen knyttet til bestilling online oppgir kunden navn, adresse, poststed, stat, e-postadresse, telefonnummer CVV2 (på baksiden av kortet) nummer og i noen tilfeller et medlemspassord. Du bør vurdere all denne informasjonen som er tilgjengelig for nettstedet. Denne informasjonen brukes for å levere produktet, men i henhold til kjøpsavtalen godkjenner du også at dette kan brukes for generelle kontaktformål.

E-postforespørsler ved besøk

Besøkende på nettstedet som ønsker å kommunisere med nettstedet gjør det på grunnlag av to betingelser: en, de gir sin tillatelse til kontakt via nettstedet; to, de må underlegge seg “innsendings”-bestemmelsene i vilkårene for bruk, kjøpsavtalen eller disse retningslinjene for personvern. Mens e-postadressen din kan eller ikke kan brukes for å ta kontakt med deg, legges den til nettstedets generelle kontaktdatabase.

E-poster eller produktvitnesbyrd fra kunder

Hvis du er kunde og sender en e-post til nettstedet, eller hvis du kommuniserer med nettstedet med telefon eller post, samler nettstedet inn informasjon om din kommunikasjon og ved å kommunisere med nettstedet gir du tillatelse til innsamling, arkivering, gjenfinning og annen bruk av informasjonen som er samlet inn slik nettstedet finner det hensiktsmessig.

All kommunikasjon som, etter nettstedets eget skjønn, anser å være et produktvitnesbyrd, kan bli publisert for kommersielle formål.

Informasjon innhentet fra besøkendes samhandling med bannere, pop-ups eller annonser på nettstedet

Besøkende som klikker på bannere eller pop-ups eller hyperlenket annonsering som finnes på dette nettstedet må anta at denne informasjonen blir samlet inn om dem. Nettstedet er ikke ansvarlig for bruken av informasjon som er samlet inn på denne måten. Besøkende må anta at (1) informasjon vil bli samlet inn, (2) at informasjonskapsler (cookies) vil vanligvis bli lagt inn på harddisken deres, (3) at nettstedet ikke har noen kontroll over hva som skjer med denne informasjonen, (4) at nettstedet ikke tar noe ansvar for nøyaktigheten eller innholdet til annonsørene, (5) at nettstedet ikke er ansvarlig for nedlastinger fra tredjeparts annonsører som inneholder virus, ormer eller annen datamaskinkode som påfører datamaskinen eller programvaren skade, og (6) at nettstedet ikke påtar seg noe ansvar for de dataene som samles på grunnlag av selve klikket eller som annonsøren samler inn.

Informasjon innhentet fra videresendte e-poster eller refererende URL-er

Hvis du sender en venn eller e-post fra dette nettstedet eller hvis du sender URL-en eller en av våre nettsider til en venn, må du anta at noen data blir samlet inn om din IP-adresse eller din e-postadresse og din venns e-postadresse. Du må anta at videresendte e-poster eller nettsider kan se ut som om at de kommer fra din e-post. Du må akseptere fullt ansvar for å videresende sider eller e-post til en venn og samtykke i å holde dette nettstedet skadesløs for skader, forsettlige eller tilfeldige, som måtte oppstå fra slik videresending

Informasjon som er innhentet fra frivillige besøks-, abonnements-, medlems- eller kundeundersøkelser

Såfremt intet annet er spesifisert i undersøkelsen må du anta at all informasjon som oppgis på nettstedet som del av en undersøkelser der du deltar kan bli brukt til generell kontakt for kommersielle formål og at slik informasjon vil bli delt med joint venture partnere, tilknyttede selskaper, markedsorganisasjoner eller brukt av nettstedet for produktdesign eller kontaktformål.

Informasjon innhentet via elektroniske midler og informasjonskapsler (cookies)

Mange nettsteder, inkludert dette, samer inn informasjon om PC-en din, e-postadressen din og IP-adressen din. Du må anta at surfing eller din aktivitet på nettet blir overvåket, sporet, og at det samles inn informasjon. Denne informasjonen er vanligvis ikke av personlig art, men den kan bidra til å definere dine vaner og produktpreferanser selv om nettstedet kan eller ikke ha noen idé om hvem du er.

Informasjonskapsler (cookies) er nettsjargong for små datakoder som legges inn på harddisken din. Nettstedene bruker dette for å holde deg “innlogget”, for å spore søkekriterier, å overvåke bruk, å passordbeskytte bruken av nettstedet eller bruken av produkter solgt på nettstedet. Informasjonskapsler kan også brukes til å innhente informasjon om PC-konfigurasjonen din eller din bruk av PC-en.

Informasjonskapsler kan brukes for å samle inn informasjon om deg på elektronisk måte. Igjen kan, eller ikke kan det omfatte personlig informasjon, men det er informasjon og ved å bruke dette nettstedet gir du uttrykkelig tillatelse til å bruke informasjonskapsler og å bruke informasjonen som samles inn ved bruken av dem til fordel for deg. Du gir også tillatelse til å samle inn, arkivere, gjenfinne og bruke all informasjon som er samlet inn for produktdesign, produkttilbud til deg, og generell kommersiell kontakt fra dette nettstedet eller joint venture partnere, tilknyttede selskaper og markedsføringsorganisasjoner.

Hvordan blir informasjonen brukt

Bruken av informasjonen slik det beskrives under kan eller kan ikke bestemmes på grunnlag av hvordan informasjonen som samles inn vanligvis brukes av dette nettstedet. Mens den faktiske brukes av all informasjon som samles inn kan brukes ganske konservativt, må du anta at den ikke blir det. Du må anta at informasjonen som samles inn deles med andre personer eller enheter for kommersielle formål. Selv om det er uvanlig i praksis må du anta at det er du som tar beslutningen om du vil se på eller samhandle med nettstedet. Denne typen delt informasjon kan omfatte ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kjøpsvaner, såvel som annen informasjon. Denne informasjonen kan brukes for generell kommersiell kontakt fra dette nettstedet eller andre personer det selges til, leies ut til eller deles med.

Informasjon som ikke deles

Kredittkortinformasjon eller annen økonomisk informasjon er vanligvis ikke kjent for nettstedet. Men hvis det skulle bli kjent vil slik informasjon aldri bli avslørt til noen bortsett fra for å prosesseringsmyndigheter eller andre myndighetsorganer. Men leverandøren av slim informasjon gir uttrykkelig tillatelse til dette nettstedet eller dennes agenter å bruke den i forbindelse med etterforskning av svindel eller for rettstvister.

Oppslagstavler og offentlige forum

Besøkende, abonnenter, medlemmer eller kunder som bruker oppslagstavler som stilles til rådighet av dette nettstedet eller andre offentlige forum som chatte-rom, gjøre dette på egen risiko. Du kan ikke anta at dette nettstedet overvåker disse tjenestene eller beskytter deg på noen måte fra informasjonen du poster offentlig eller deler med noen andre via disse tjenestene.

Spam

Ved å oppgi informasjon til dette nettstedet som danner grunnlaget for kommunikasjonen med deg, som din e-postadresse, fraskriver du deg alle rettigheter til å fremme klager som gjelder uoppfordret e-post eller spam fra dette nettstedet siden du, ved å oppgi slik informasjon, samtykker å motta informasjon fra oss eller andre markedsføringsorganisasjoner. Men all e-postkommunikasjon med deg skal inneholde en avmeldings-lenke der du kan varsle nettstedet om at du ikke lenger ønsker å motta uoppfordret informasjon fra nettstedet og navnet ditt vil bli fjernet fra den generelle kontaktdatabasen.

Datasikkerhet

Dette nettstedet iverksetter tiltak for å beskytte slike data som inneholder informasjon knyttet til deg. Men som gjenytelse for å se på dette nettstedet eller samhandle med det på enhver måte, fraskriver du deg alle krav av noen art mot dette nettstedet med tanke på tap, endring eller misbruk av informasjon. Du nå anta at det er mulig at dine personlige opplysninger kan bli innhentet av andre, som “hackere”, og brukes på en upassende måte som kan påføre deg skade og at du samtykker i at nettstedet ikke er ansvarlig for skadeserstatning.

Revisjoner av disse retningslinjene for personvern uten varsel

Disse retningslinjene for personvern er dynamiske. De vil endre seg kontinuerlig. Du kan ikke anta at de vil være de samme og du samtykker i å sjekke retningslinjene hver gang du besøker nettstedet med tanke på endringer. Såfremt ikke disse retningslinjene, etter nettstedets eget skjønn, blir endret så drastisk at det gjør det naturlig å legge ut en melding på nettstedet eller via e-post, vil du ikke få noen varsler om endringer av disse retningslinjene for personvern, og nettstedet lover heller ikke, under noen omstendigheter, varsler. Din fortsatte bruk av dette nettstedet utgjør et bevis på din aksept av vilkårene i disse retningslinjene for personvern og alle endringer av dem.