Kontakt oss

Handelsnavnene Frontier®, OS23®, OS27®, OS31®, Norwood®, LumberPro®, HD36®, LumberMate®, LM29®, LumberMan®, MN26®, PortaMill®, SabreTooth®, SabreBar®, SabreChain®, Sawmill TV®, "Forest. Fun. Freedom."®, LumberJack®-maskoten, og fargen oransje (da den refererer til sagbruk, stokklastere og tilhørende utstyr) er registrerte varemerker som eies av Norwood Industries Inc. i flere rettskretser. Funksjons- og designelementer i Norwood sagbruk og stokkhåndteringsutstyr er beskyttet av registrerte patenter og omsøkte patenter i flere rettskretser.

Innovasjoner og design av Frontier og Norwood sagbruk er patentbeskyttet: U.S. Patent Nos. 7,784,387, 8,215,216, 8,276,493, 8,261,647, D818013, D816742 & D831711; Canada Patent Nos. 2,488,216, 2,687,619, 2,687,622, 2,688,407, 169785, 169786, 169787 & 169788; EU Patent Nos. EP 2,332,683 B1, 003736255-0001, 003736255-0002, 003736255-0003 & 003736255-0004; Australia Patent No. 201710614, 201710616 & 201710615, China Patent Nos. 4192870 and 201630653054.8, Andre patenter er omsøkt i flere rettskretser.